Informació Legal

SANT LLORENÇ,

Apreciat usuari,

A Liorna hem adaptat la nostra política de privacitat a la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta adequació legal inclou informar a aquelles persones amb les que es mantingui o es vagi a mantenir algun tipus de relació, dels tractaments que es realitzaran amb les seves dades de caràcter personal i sol·licitar el seu consentiment.

D'acord amb l'establert per dita llei, informem que les seves dades han estat incorporades a un arxiu automatitzat baix la responsabilitat de JUAN GALMÉS RIERA. Pot exercir el seu dret d'accés, modificació, o supressió mitjançant un escrit a l'adreça:

NOU, 57, BJ
07530
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ILLES BALEARS
                

En cas de que no ens comuniqui el contrari, entenem que les dades que poseim sobre vostè no han canviat i tenim el seu consentiment per utilitzar-les degudament a fi de poder continuar la fluideza de comunicació entre les parts.

Moltes gràcies per la seva atenció i fins aviat.

JUAN GALMÉS RIERA.